1. Metales

1.1 Carbonato de Litio (Plenur, Ceglution, Lithium, Eskalith, Lithonate, Lithotab, Lithiun, Theralite)

2. Antiepilépticos

2.1 Carbamazepina (Tegretol, Carbamazepine, Carbatrol, Epital, Atretol)
2.2 Divalproato (Valcote, Depakine)
2.3 Lamotrigina (Lamictal, Crisomet, Labileno)
2.4 Gabapentín (Neurontin)
2.5 Oxacarbamazepina (Trileptal)
2.6. Topiramato (Topamax)

Síguenos

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram

Mental Health News