1. Metales

1.1 Carbonato de Litio (Plenur, Ceglution, Lithium, Eskalith, Lithonate, Lithotab, Lithiun, Theralite)

2. Antiepilépticos

2.1 Carbamazepina (Tegretol, Carbamazepine, Carbatrol, Epital, Atretol)
2.2 Divalproato (Valcote, Depakine)
2.3 Lamotrigina (Lamictal, Crisomet, Labileno)
2.4 Gabapentín (Neurontin)
2.5 Oxacarbamazepina (Trileptal)
2.6. Topiramato (Topamax)

Síguenos en

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Instagram
SlideShare

Mental Health News